East African Adventures in Parenting (Somaliga) - Waalidiinta Soomaalida ee ka faa’iideysanaya Fasalka Afrikada Bari (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

This is a separating class (child and parent spend time together and apart).
This class is for parents (whose first language is not English) with cultural differences related to parenting in Minnesota. Parent discussion will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior, and sibling relationships. Somali language assistance provided. For more information on this class please call 612.668.2118.

Diiwaan galinta xiliga uu dhasho cunugu ilaa uu ka gaaro dugsiga xanaanada  Kaalay arag oo la wadaag ilmahaaga fasalada uu wax ku barto kuna ciyaaro. Ilmahu wey iska sii ciyaarayaan inta uu walidku ku guda jiro barashada Kobcinta ilmaha, iyo Xiriirka u diyaarinta Dugsiga, Dhaqanka Dabeecadaha iyo Wanaajinta anshaxa, iyo walaaleynta. Kala soo xiriir waxii diiwaangalinta ku saabsan: Somaliga: 612.668.2118 

A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time.

ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. 

A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.

EAAPS GM 9 19F

  Sibling Care Offered

Green Central School : ECFE Room 229
Mondays, Sep 9 - Jan 13
9:00 - 11:00 AM

  No Class Dec 23 & Dec 30


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


EAAPS MF 930 19F

  Sibling Care Offered

Mona Moede : ECFE Room A127
Fridays, Sep 6 - Jan 10
9:30 - 11:30 AM

  No Class Oct 18, Nov 1, Nov 29, Dec 27 & Jan 3


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa