Skip to content

East African Adventures in Parenting (Somaliga) - Waalidiinta Soomaalida ee ka faa’iideysanaya Fasalka Afrikada Bari (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating


Early Childhood Family Education (ECFE) / Somali/Kubaxa/Kutaa barnoota Oromo/Ahmaric -
2020-2021 ECFE Semester 1

This is a separating class (child and parent spend time together and apart).
This class is for parents (whose first language is not English) with cultural differences related to parenting in Minnesota. Parent discussion will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior, and sibling relationships. Somali language assistance provided. For more information on this class please call 612.668.2118.

Diiwaan galinta xiliga uu dhasho cunugu ilaa uu ka gaaro dugsiga xanaanada  Kaalay arag oo la wadaag ilmahaaga fasalada uu wax ku barto kuna ciyaaro. Ilmahu wey iska sii ciyaarayaan inta uu walidku ku guda jiro barashada Kobcinta ilmaha, iyo Xiriirka u diyaarinta Dugsiga, Dhaqanka Dabeecadaha iyo Wanaajinta anshaxa, iyo walaaleynta. Kala soo xiriir waxii diiwaangalinta ku saabsan: Somaliga: 612.668.2118 

A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time.

ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. 

A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.

APS GTH 9 20F

  Sibling Care Offered

Green Central School : ECFE Room 229
Thursdays, Sep 10 - Jan 28
9:00 - 11:00 AM

  No Class Oct 15, Nov 26, Dec 24 & Dec 31


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


APS MF 930 20F

  Sibling Care Offered

Mona Moede : ECFE Room A127
Fridays, Sep 11 - Jan 22
9:30 - 11:30 AM

  No Class Oct 16, Nov 6, Nov 27, Dec 25 & Jan 1


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Full - waiting list