4 Results

 • Beyond Basics - Oromo/Ahmaric (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating - NEW CLASS OFFERING

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart).Waa’irrii yeroo-dheeraa'dhaaf mana-barnootaa kana irraa qooduu fudhachaa jirtaanii klaasii kon wanii irratti hojaa’taa jiraan qabxiilaa barbaachi’saa filannoo’dhaanii baratamoo akaasumaa’tile kan amma durraa hin baratameenA limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time.ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.
 • Beyond Basics - Somali (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating - NEW CLASS OFFERING

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart).Ka baxsan xadka aassaaska - (Da’da 0-5) Dadkii horay uga midka ahaa muddada dheer oo ka qeybqaadan jiray barnaamijka ECFE-ga, fasalkaan wuxuu diirada saari doonaa mowduucyo aad kuu xiiso galinaaya, oo aad dooraneysid fasalkiisa, kaas oo aan ku jirin fasalidii hore.A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time.ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.
 • East African Adventures in Parenting (Oromo, Amharic) - Xal u raadinta Walidiinta Oromoda/Amhariga ee Afrikada Bariga (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). This class is for parents (whose first language is not English) with cultural differences related to parenting in Minnesota. Parent discussion will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior, and sibling relationships. Oromo language assistance provided. For more information on this class please call:  Oromo: 612.517-5721 - Amharige: 612.668.2158A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time.ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget.A 10% surcharge will be added to fees for Non-Minneapolis residents. Barumssi kun warrootta ijoollee afaan ingiliizii fi adaan kan saanii kan ni taneef waaee gudissa daa’immaa Minnesota kan walqabatedha. IJJoon marii warraa ijoollee kun waa’ee gudina daa’immaa, mana barumssafi qophaa’u ,qalbif adaba akasumas ariirro obbolan qabatan irratti. Afaan oromo fi tajajiili jira. Caalaati hubachuf Atalech Worku bilbila 612.517-5721 quunnamaa.  Amharige: 612.668.2158 የወላጆችዉይይትየሚያቶክረዉበልጆችዕድገት፤ለትምህርትዝግጁመሆናቸዉን፤ስለልጆችፀባይናየፀባይማሻሻያመመራያዎችላይናእንድሁምከኢህቶቻቸዉናከወንድሞቻቸውጋርያላቸዉንግንኙነትበተመለከተላይያተኩራል። ተጨማሪመረጃከፈለጉወ|ሮአታለለችወርቁንበ 612.668.2158 ወይምበ 612.517.5721 ስልክቁጥርይደዉሉ
 • East African Adventures in Parenting (Somaliga) - Waalidiinta Soomaalida ee ka faa’iideysanaya Fasalka Afrikada Bari (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart).This class is for parents (whose first language is not English) with cultural differences related to parenting in Minnesota. Parent discussion will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior, and sibling relationships. Somali language assistance provided. For more information on this class please call 612.668.2118.Diiwaan galinta xiliga uu dhasho cunugu ilaa uu ka gaaro dugsiga xanaanada  Kaalay arag oo la wadaag ilmahaaga fasalada uu wax ku barto kuna ciyaaro. Ilmahu wey iska sii ciyaarayaan inta uu walidku ku guda jiro barashada Kobcinta ilmaha, iyo Xiriirka u diyaarinta Dugsiga, Dhaqanka Dabeecadaha iyo Wanaajinta anshaxa, iyo walaaleynta. Kala soo xiriir waxii diiwaangalinta ku saabsan: Somaliga: 612.668.2118 A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time.ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.