Skip to content

8 Results

 • Amharic Birth to 5 - አማርኛ ለሚናገሩ ቤተሰቦች የወላጅነት ክፍል (0-5 ዓመት) (0-5y) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). ከ0-5 አመት እድሜ ያላቸው ልጆች ያሏቸውን አማርኛ ተናጋሪ ቤተሰቦችን ወደዚህ ክፍል እንቀበላለን። ከሌሎች ወላጆች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ይምጡ፣ የወላጅነት እውቀትን ለማግኘት፣ የወላጅነት ጥያቄዎችን ይጠይቁ፣ ከልጆች ጋር አብረው በመዘመር፣ በመጫወት እና በመማር ጊዜ ይደሰቱ። Together learn: How to be more present in daily moments and interactions View questions through a mindfulness lens Learn calming strategies during interaction time A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget.A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • East African Special Friends (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). We welcome East African families whose children have an IEP, children whose parents have a concern and their siblings to join us in playing and learning together. Parents discuss various topics as decided by the group about their children's development. We also discuss how to improve cultural barrier of East African Children who have special needs. A limited number of Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents.
 • Oromo/Amharic Beyond The Basics - Kan Bu'uuraan Olii (umurri 0-5) (Birth to Kindergarten Enrollment) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). Kana dura barnoota ECFE kan barachaa turtaanii fi amma immoo irraa caalaatti barnoota itti fufiinsa qabuu fudhachuu barbaadan, kutaa kanagalmooftanii barachuu yookiin hirmaachu dandeesuu. Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • Oromo/Amharic Birth to 5 - Adeemsaaf Turtii Guddisa daa’immanii irratti (umurri 0-5) (0-5y) Non-Separating

  This is a non-separating class (child and parent together for entire class). Maatii fi daa’imman faarsuu, taphachuu fi barachuu dhan saa’ati wallin dabarsu. Maatiin wa’e guddina daa’immanii, mana barumsaaf qopha’uma isaanii, waan amala irratti jijjirama fidan, Amalaa fi walitti dhufenya obboleeyyaan. Guyyaa tokko fi lama maatii fi daa’imni daree keessatti ni argamu. Caalaati hubachuf Atalech Worku bilbila 612.517.5721 quunnamaa. Amharige: 612.517.6001 Parent education will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior and sibling relationships. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be added to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • Oromo/Amharic Birth to 5 - Adeemsaaf Turtii Guddisa daa’immanii irratti (umurri 0-5) (0-5y) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). Maatii fi daa’imman faarsuu, taphachuu fi barachuu dhan saa’ati wallin dabarsu. Maatiin wa’e guddina daa’immanii, mana barumsaaf qopha’uma isaanii, waan amala irratti jijjirama fidan, Amalaa fi walitti dhufenya obboleeyyaan. Guyyaa tokko fi lama maatii fi daa’imni daree keessatti ni argamu. Caalaati hubachuf Atalech Worku bilbila 612.517.5721 quunnamaa. Amharige: 612.517.6001 Parent education will focus on child development, school readiness, temperament, guiding behavior and sibling relationships. Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be added to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • Oromo/Amharic Mindfulness in Parenting - Offiraa hafuudhaan da’imaan kenya akka itti gargaruu kutaa itti baratnuu (umurri 0-5) (0-5y) Separating

  This is a separating class (child and parent spend time together and apart). kutaa kana kessatti da’imaan umrii 0-5 ta’aan galmeesuu dandesu, xiyeefanoon barsiistuu matti kuta kana kesaattii; Offiraa haafanii akkamitti matti fi da’imaan isaanii akka gargaraan baratuu. kunis; guddinaa samuu fi qamaa da’imaani, amaloota da’imaanii fi akkata isaan itti tasgabesinuu, hiribaa, nyaata madalama fi kan kana fakataan baratuu. Together learn: How to be more present in daily moments and interactions View questions through a mindfulness lens Learn calming strategies during interaction time Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information please call 612.517.5721 [Afaan Oromo] or 612.517.6001 [Amharic].
 • Somali Birth to 5 - Dhalsho Ilaa Shan Jir (Da’da 0-5) (0-5y) Non-Separating

  This is a non-separating class (child and parent together for entire class). Carruurta iyo waalidiinta waqti ayey isu helayaan iyaga oo isla qaadaya heesaha, waxbarashada iyo wada ciyaarta. Waalidiintu waxay wax ka baranayaan horumarka iyo koboca ilmaha, u diyaarinta dugsiga, dabeecada xanaaqu, iyo wada xiriirka walaaltinimada. Fasallada ECFE waxaa lagu qiimeeyaa jadwalka khidmadda sicirka ee ku saleysan dakhliga qoyska. Fadlan dooro khidmadda sida ugu habboon ugu habboon miisaaniyadda qoyskaaga. 10% dheeraad ah ayaa lagu dabaqi doonaa khidmadaha dadka aan deganayn Minneapolis. Kala soo xiriir waxii diiwaangalinta ku saabsan: 612.517.5994 [Soomaali] Children and parents spend time together singing, learning and playing games. Parents learn about a child's development and growth, school readiness, temper tantrums, and sibling relationships. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information on this class please call 612.517.5994
 • Somali Birth to 5 - Dhalsho Ilaa Shan Jir (Da’da 0-5) (0-5y) Separating

  Tani waa fasal kala tag ah (canugga iyo waalidkiis waqti ayey isla qaataan oo weynaadaan). This is a separating class (child and parent spend time together and apart). Carruurta iyo waalidiinta waqti ayey isu helayaan iyaga oo isla qaadaya heesaha, waxbarashada iyo wada ciyaarta. Waalidiintu waxay wax ka baranayaan horumarka iyo koboca ilmaha, u diyaarinta dugsiga, dabeecada xanaaqu, iyo wada xiriirka walaaltinimada. Dhallaanka 0-4 bilood waa lagu soo dhaweynayaa inay la joogaan waalidiinta inta lagu jiro waqtiga wadahadalka. Fadlan ku qor ilmahaaga yar keliya xulashada Daryeelka Walaalaha ah. XUSUUSN: Dhallaankaan yaryar waxay la sii joogi doonaan waalidiinta inta lagu jiro waqtiga wadahadalka. Fasallada ECFE waxaa lagu qiimeeyaa jadwalka khidmadda sicirka ee ku saleysan dakhliga qoyska. Fadlan dooro khidmadda sida ugu habboon ugu habboon miisaaniyadda qoyskaaga. 10% dheeraad ah ayaa lagu dabaqi doonaa khidmadaha dadka aan deganayn Minneapolis. Kala soo xiriir waxii diiwaangalinta ku saabsan: 612.517.5994 [Soomaali] Children and parents spend time together singing, learning and playing games. Parents learn about a child's development and growth, school readiness, temper tantrums, and sibling relationships. Infants 0-4 months are welcome to stay with parents during discussion time. Please enroll your young infant only in the Sibling Care option. NOTE: These young infants will remain with the parents during discussion time. ECFE classes are priced on a sliding fee schedule based on family income. Please choose the fee that best fits your family budget. A 10% surcharge will be applied to fees for Non-Minneapolis residents. For more information on this class please call 612.517.5994